formumandme.com  
21 พฤษภาคม 2558

pic_no_1616__LP-JAM 2558-2.jpg

pic_no_1617_LP-JAM_01.jpg

pic_no_1618_LP-Jam_02.jpg

pic_no_1619_LP-Jam_03.jpg

pic_no_1620__order-LP-Jam-1-2.jpg

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้าง หอคำพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร “หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ” ตามกำลังจิตศรัทธา 
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญละ 5,000 บาท ( ท่านจะได้รับรูปหล่อ “หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ” เนื้อทองเหลือง ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ต่อหนึ่งกองบุญ )
..
..
โปรด ดาวน์โหลด ใบแสดงความประสงค์จะขอร่วมสร้าง หอคำพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ (ใบสั่งจอง รูปหล่อ หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ)
...
ขั้นตอน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มากรอกข้อความ
2. โอนเงินทำบุญเข้าบัญชี “พระพวงพิด ธมฺมธโร” ธนาคารกรุงไทย สาขาคำชะอี เลขที่บัญชี 436-0-19908-2
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแบบฟอร์ม(ที่ดาวน์โหลดมา) ส่งไปที่ nipon209@hotmail.com
4. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแล้วส่งใบตอบรับ เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อไปรับรูปหล่อได้ตามกำหนดเวลา 
...
โปรดรับด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ถือว่า สละสิทธิ์ (หากไม่สะดวกไปรับด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนให้กรรมการวัด เพื่อยืนยันความถูกต้อง)

ด้วยความปรารถนาดี... ลูกศิษย์พระ
เขียนเมื่อ : 22:23 น. [A-886]

อ่านคำทักทายครั้งก่อน

articleบทความที่น่าสนใจล่าสุด....   

บทความเรื่อง : [A-870] เสียง ทำวัตรเย็น [read:1863]
วันที่ : 16 มิ.ย. 2555, 00:33 น.

(รูปภาพ) บทสวด ทำวัตรเย็น 16. นมัสการพระรัตนตรัย.mp3...........(OBJECT) 17. ปุพพะภาคะนะมะการะ.mp3..........(OBJECT) 18. พุทธานุสสะติ.mp3...................(OBJECT) 19. พุทธาภิคค ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-860] เสียง ทำวัตรเช้า [read:2123]
วันที่ : 17 พ.ค. 2555, 20:50 น.

(รูปภาพ) หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร เสียง ทำวัตรเช้า 01. บูชาพระรัตนตรัย.mp3 (OBJECT) 02. นมัสการพระรัตนตรัย.mp3 (OBJECT) 03. ปุพพะภาคะนะมะการะ.mp3 ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-858] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 6 ) [read:1561]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 04:09 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 6) ๔๓. อ่านจิตดูจิตเป็นนามธรรม  เขียนหนังสือ  อ่านหนังสือ  เป็นรูปธรรม  นามธรรม  อาศัย  รูปธรรมแสดงออก  เหมือนการปฏิบัติอาศัยปริยัติ  แม้ปริยัติก็อาศัยปฏิบัติกรั่น ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-857] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 5) [read:1185]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 04:01 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 5) ในขณะบำเพ็ญตนอยู่นี้ตัวเราเองคือใจ  -๑-  และความมั่นคงในอุดมคติคือจุดมุ่งหมาย  -๑-  ๒  ประการนี้แลที่จักเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการมุ่งตนสู่ความสงบ  ความสงบสุข ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-856] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 4) [read:1390]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:56 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 4) หรือผู้มีความรัก  มีคนรัก   เรื่องของกามราคนี้ติดใจกันทุกราย  หลงแล้วติดแล้วถอนได้ยาก บาดตาบาดใจ  ปั่นป่วนชวนเมา  เพราะมันคือกาม  เรื่องกามนี้ตัวต้องคุ้มครองตัว ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-855] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 3) [read:1199]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:51 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 3) สมถะกับวิปัสสนาเหมือนอย่างคนๆ เดียวกันแต่เป็นเด็กแต่มาคราวนี้เป็นผู้ใหญ่  เป็นทั้งเอกเทศและเป็นทั้งเอกภาพสัมพันธ์  เหตุเพราะว่าเราได้ฝึกหัดไปพร้อมๆ กัน  เพราะมั ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-854] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 2) [read:1203]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:33 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 2) ศรัทธามากเชื่อง่าย  สมาธิมากติดสงบ  วิริยะมากเมาทำ  ปัญญามากฟุ้งซ่านง่าย  สติสัมปชัญญะเป็นเหมือนเครื่องคั้นกรองแล้วรวมเข้าด้วยกัน  ในพละธรรมทั้ง ๕  ;  ในอินทรีย ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-853] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 1) [read:1294]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:28 น.

เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 1) (รูปภาพ) ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  อยู่รุกขมูลสายลำห้วยปลายบังอี่  บ้านห้วยแดง  อ.กุฉินารายณ์  ได้รถยนต์ของโยมอวยชัย  กล้าหาญมาส่ง  ได้เด็กน้อยช่วยส่งเสบียงกรัง  :  เจตริน ... ... [อ่านต่อ...]

บทความทั้งหมดใน ห้องสมุดธรรมสวนะ กดที่นี่

bookmarkแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ...   

จำนวน WebLink ในฐานข้อมูล 60 เรคคอร์ด
ระบบสุ่มมาแสดง ณ ที่นี้ จำนวน 5 รายการ ดูทั้งหมด คลิกที่นี่ !

relics of buddha,pratat,dhamma,thanu nup
พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ชีวะประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล กับหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ชีวะประวัติคุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
ระลึกชาติ
เรื่องการระลึกชาติได้ เป็นเรื่องธรรมดาทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครมหาสาวก พระมหาสาวก พระสาวก พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ ตลอดจนปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรา
วัดน่วมกานนท์
มีพระนอนขนาดใหญ่ พุทธศิลป์งาม
84,000 พระธรรมขันธ์
พระไตรปิฎก 45 เล่ม : ค้นพระไตรปิฎก : ชาดก : พระพุทธประวัติ : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ประวัติเอตทัคคะ : พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :
สกลธรรม/sakoldham
ชีวประวัติ ปฏิปทา คิธรรมคำสอน พระกรรมฐาน จังหวัดสกลนคร ประวัติโบราณสถานสำคัญเมืองสกลนคร
ธ ร ร ม ส ว น ะ
contact us : webmaster@dhammasavana.or.th