formumandme.com  
   หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  

pic_no_307_rob1s.jpg
หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม
  วัดป่าสัมมานุสรณ์  บ้านโคกมน  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

นามเดิม บ่อ  แก้วสุวรรณ  เหตุที่ท่านได้ชื่อว่าชอบก็เนื่องมาจากเมื่อยังเยาว์วัย  ได้มีพระธุดงค์ชื่อพระอาจารย์พา  มาปักกลดใกล้บ้านท่าน  มารดาและญาติผู้ใหญ่ของท่าน  รวมทั้งคนในหมู่บ้านได้พากันปรนนิบัติอุปัฏฐาก  ถวายภัตตาหารอยู่มิได้ขาด  ตัวท่านเองขณะนั้นอายุได้ ๑๔ ปี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติรับใช้พระ  ประเคนสิ่งของ  ล้างบาตรให้พระอาจารย์ทุกวัน  ประกอบกับอุปนิสัยอันสงบเสงี่ยมฝักใฝ่ทางธรรมของท่าน  ทำให้พระอาจารย์พาซึ่งเป็นศิษย์รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  ออกปากชวนไปบวชด้วย  ซึ่งท่านได้ตอบอย่างไม่ลังเลว่า “ชอบครับ”  เมื่อพระอาจารย์พาท่านถามย้ำ  หลวงปู่ก็จะตอบว่า “ชอบครับ” และเมื่อท่านได้ไปขอมารดาเพื่อบวชนั้นมารดาของท่านค่อนข้างประหลาดใจ  และตกใจระคนไป  แต่เมื่อถามย้ำรวมถึงญาติผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่อง  และได้มาซักไซ้ไล่เรียงท่านก็จะตอบว่า “ชอบครับ”  จึงเป็นที่มาของ “เด็กชายชอบ” ด้วยประการฉะนี้

เกิด วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๔๔  ตรงกับวันพุธ  ขึ้น  ๕  ค่ำ  เดือน  ๓  ปีฉลู  ณ  บ้านโคกมน  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
โยมบิดา มอ  แก้วสุวรรณ
โยมมารดา พิลา  แก้วสุวรรณ

บรรพชา เมื่ออายุ  ๑๙ ปี  ณ  วัดบ้านนาแก  ตำบลบ้านนากลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

อุปสมบท หลังจากใช้ชีวิตเป็นสามเณรอยู่ถึง ๔ ปีกว่า  ท่านก็ได้อุปสมบท  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๗ (อายุ ๒๓ ปี) ณ วัดสร่างโศก (ปัจจุบันคือ  วัดศรีธรรมาราม)  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  โดยมีพระครูวิจิตรวิโสธนาจารย์  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอาจารย์แดง เป็นพระกรรมวาจาจารย์  ได้รับฉายาว่า “ฐานสโม” ในพรรษาที่ ๓ ของการอุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๐  ท่านได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบาน ณ ที่นี้เองนอกจากจะเป็นที่ภาวนาดีแล้ว  หลวงปู่ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนภิกษุรูปหนึ่ง  ซึ่งในชีวิตสมณเพศอันยาวนานในภายหลังต่อมาเกือบ ๖๐ พรรษากาลนั้น  ได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดมาภิกษุรูปนั้นแม้จะมีอายุมากกว่าท่านกว่าสิบปี  แต่เมื่อมีพรรษาอ่อนกว่าท่านเล็กน้อย  ก็มิได้ถือตัวประการใด  คงใกล้ชิดสนิทสนม  ร่วมปฏิบัติธรรม  สนทนาธรรม  แลกเปลี่ยนธรรมสากัจฉาต่อกันเป็นอย่างดี  ภิกษุท่านนั้น  คือท่านที่เรารู้จัก  เราเคารพบูชากันในภายหลัง  ในนามว่า “หลวงปู่ขาว  อนาลโย” แห่งวัดถ้ำกลองเพลนั่นเอง  ท่านทั้งสองได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นเวลา ๓ พรรษา  ในระหว่างนี้โยมมารดาของท่านได้มาถวานจังหัน  รวมถึงฟังเทศน์ที่วัด  บางครั้งหลวงปู่ท่านก็ได้ไปเทศน์โปรดที่บ้าน  ทำให้โยมมารดาของท่านได้มาถือศีล ๘ ที่วัด  และต่อมาก็ปลงใจโกนหัวบวชชีด้วยเห็นผลในการภาวนา  และเมื่อท่านได้สงเคราะห์ญาติพอสมควรแล้ว  อีกทั้งโยมมารดาของท่านก็สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้  ท่านจึงไปสถานที่ใหม่เพราะไม่ต้องการ “ติดถิ่นอยู่ที่” โดยท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองวัวซอ  ณ  ที่นี้ ท่านได้พบกับหลวงปู่หลุย  จนฺทสาโร ซึ่งเป็นชาวเลยด้วยกัน  ท่านได้พบกับหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต  ณ  เสนาสนะป่าบ้านสามผง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

ในหน้าแล้งก่อนที่จะเข้าพรรษาที่ ๕ ของท่านท่านเล่าว่า  พอท่านกราบนมัสการหลวงปู่มั่น  ขณะวางอัฐบริขารลงก็โดนท่านดุให้ออกจากสำนัก  ท่านเองก็ตกใจ  ได้แต่เก็บอัฐบริขารแล้วออกเดินทาง  กะว่าจะไปค้างอยู่ที่สำนักหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก  ฉันเช้าเสร็จค่อยออกเดินทางต่อไป  รุ่งเช้าเมื่อท่านฉันจังหันเสร็จแล้ว  ก็พอดีมีพระเณร ๒ รูป เข้ามากราบเรียนท่านว่า  ท่านพระอาจารย์มั่นให้มาตามกลับไป  เมื่อท่านกลับไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนี้  ท่านทักทายด้วยเมตตายิ้มแย้มแจ่มใส  พร้อมกับบอกให้พระเณรจัดกุฎีที่พักให้  ภายหลังท่านได้เดินธุดงค์ไปตามป่าเขาในเขตภาคเหนือหลายพื้นที่รวมถึงประเทศพม่า ปี พ.ศ. ๒๔๘๙  หลวงปู่ขาวชวนท่านกลับอีสาน  ท่านจึงได้มาจำพรรษาที่ป่าช้าวังหินโง้น  ซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าโคกมน  ปีพ.ศ. ๒๕๐๑  ผู้ใหญ่ถัน  วงษา  ได้ถวายที่ดินให้หลวงปู่เพื่อสร้างวัด  โดยมีชาวบ้านร่วมสมทบอีกจนเป็นที่ดินกว่าร้อยไร่  ซึ่งปัจจุบันคือ วัดป่าสัมมานุสรณ์

มรณภาพ วันที่ ๘  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๓๘  ณ  วัดป่าสัมมานุสรณ์  สิริรวมอายุได้  ๙๓ ปี  ๑๑  เดือน  ๒๗  วัน

 

ปุจฉา สัชนา
         หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม
วัดป่าสัมมานุสรณ์  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

ปุจฉา หลวงปู่เจ้าคะ  เวลาภาวนาทำอย่างไรจิตจึงจะรวม
วิสัชนา ให้พิจารณาความตาย

ปุจฉา หนูนั่งภาวนาครั้งหนึ่งเกิดมีกลิ่นเหม็นร่างกายของตัวเองอย่างรุนแรงจนแทบอาเจียน  แต่หนู่พยายามฝืนทนนั่งภาวนาอยู่ต่อไป  คิดว่าเหม็นก็ช่างมัน  ทนเอา  อีกสักครู่เกิดอาเจียนออกมาคล้ายเสลดกองอยู่บนตักเต็มไปหมดประมาณได้สัก ๑ กระโถน  พอหนูออกจากการภาวนาเอามือมาจับดูปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไร  มันเป็นอะไรคะหลวงปู่
วิสัชนา ธรรม

ปุจฉา หลวงปู่ครับ  กระผมนั่งสมาธิอยู่มันเกิดมีแสงสีม่วงมาแยงเข้าตาจะทำอย่างไรครับ
วิสัชนา เกิดขึ้นมันกะหายไปเอง

ปุจฉา ไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมครับ  หลวงปู่
วิสัชนา อื้อ บ่ต้องดีใจ  บ่ต้องเสียใจ  ฮ้ายกะซ่าง  ดีกะซ่าง (ร้ายก็ช่าง  ดีก็ช่าง)

ปุจฉา หลวงปู่ครับ  กระผมและครอบครัวเดินทางมาไกลเพื่อกราบนมัสการหลวงปู่  โอกาสนี้ขอฟังธรรมะหรือเทศน์สั้นๆเพื่อจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตต่อไป
วิสัชนา (นิ่งสักครู่ประมาณ ๒ – ๓ นาที) แล้วตอบว่า “เอาใจใส่”  และว่า “มนุสโส  ปฏิลาโภ”

ปุจฉา คำถามของคนหูหนัก (เกือบหนวก)  ผู้หนึ่งชื่อนายคำ  เป็นคนมีสัตย์มีศีลธรรมดคนหนึ่ง  และเป็นนักภาวนาที่หาตัวจับยากในบรรดาชาวบ้านด้วยกัน  แกมีอาการแปลกๆเกี่ยวกับการภาวนามาเล่าถวายหลวงปู่เสมอ  ซึ่งท่านก็เมตตาแนะนำ  เมื่อแกหายหน้าไปท่านจะถามหาและเมตตาแกมาตลอดเวลาร่วม ๒๐ ปี วันหนึ่งได้มีโอกาส  แกเรียนถามหลวงปู่ว่า  หลวงปู่ครับเป็นเพราะกรรมอันใดหรือ  ทำไมหูผมจึงหนวก  ผมเคยได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างครับ
วิสัชนา แต่ก่อนเวลาพระกำลังเทศน์  มีญาติโยมนั่งฟังอยู่หลายที่ศาลาโรงธรรม  แล้วบ่สนใจฟัง  ซ้ำยังเป่าแคน  ตีฉิ่ง  ตีกลอง  มารอบศาลาที่พระเทศน์ให้โยมฟังอยู่  แล้วเว้าหยอกผู้สาวเวลาผู้สาวเหลียวมากะพากันเฮ  จนพระที่กำลังเทศน์อยู่เสียสมาธิ  ทำให้ลืมคำเทศน์  ต้องตั้งนะโมขึ้นใหม่  ตั้งเทื่อสองเทื่อ (ครั้งสองครั้ง) กรรมอันนี้จึงทำให้หูหนวก

ปุจฉา ชาตินี้สิพ้นกรรมบ่  หลวงปู่
วิสัชนา อือ

ปุจฉา มีญาติโยมคนหนึ่งมาปรารภว่าตนมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอ  และฝันร้ายเป็นนิจกราบเรียนถามหลวงปู่ว่า  จะให้ทำอย่างไรจึงจะหายจากฝันร้าย  และอยู่เย็นเป็นสุขเสียที
วิสัชนา ให้ตั้งสติให้คักๆ(แน่วแน่,ดีๆ) และระลึกถึงพระรัตนตรัยและสวดยันทุนนิมิตตัง

ปุจฉา คนฆ่าตัวตายนี่บาปไหมครับ  หลวงปู่
วิสัชนา บาป  มันต้องตาย (ฆ่าตัวเองตาย) อีกห้าร้อยชาติ

ปุจฉา มันมีกรรมแม่นบ่  หลวงปู่
วิสัชนา อือ

ปุจฉา หลวงปู่คะ  ผู้หญิงถ้าบวชเป็นแม่ชี  ถ้าแม่นบุญบารมีหลายสมาธิเก่งๆก็อาจจะฮู้ (รู้ภายใน) คือกันบ่  หลวงปู่
วิสัชนา อื้อ  ฮู้ได้  ๓๐ ปีรักษาศีลแปดนุ่งขาวห่มขาว  กะได้ไปขึ้นสวรรค์  เหาะได้ครือกันนั้นแหล่ว  ไปนิพพานได้ครือกัน  มีหญิงคนหนึ่งอยู่เมืองพม่า

ปุจฉา เหาะได้ตั้งแต่ยังบ่ทันตายหรือคะ
วิสัชนา อื้อ...เหาะได้ตั้งแต่บ่ทันตาย

ปุจฉา เขาบวชมาได้จั๊กปีคะ (กี่ปีคะ)
วิสัชนา ๓ ปี

ปุจฉา อันนี้เพิ่มสร้างบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนหรือคะ  หลวงปู่
วิสัชนา เทิ่งชาติก่อน  เทิ่งชาตินี้ (เทิ่ง = ทั้ง)  ปู่เคยไปอยู่ที่นั่นคืนหนึ่ง  แม่ชีเอาผ้าขาวงามมาถวาย  มาให้พระอาบน้ำ

ปุจฉา ทุกวันนี้ก็ยังหรือคะหลวงปู่
วิสัชนา คงจะยังอยู่  เพราะตอนนั้นยังหนุ่มๆ (สาว)อยู่

ปุจฉา ในเมืองไทยมีไหมคะ  คนที่สำเร็จแบบแม่ชีพม่านี้
วิสัชนา ภาวนาเก่งๆ นี้มีอยู่ที่คำชะอี

ปุจฉา เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมคะ (ถาม พ.ศ. ๒๕๒๖)
วิสัชนา ยังอยู่

ปุจฉา หลวงปู่...ข้าน้อยทำมาหากินอยู่อย่างสุจริต  แต่มีคนมาบังเบียด  อิจฉาริษยา  แกล้งต่างๆนานาเขาว่าหมอธรรม (หมอไสยศาสตร์) มาเสกก้อนหินแล้วขว้างใส่หลังคาบ้าน ๓ ก้อน  ได้ยินเสียงแล้วมันสิเป็นอันตรายบ่หลวงปู่
วิสัชนา บ่เป็นหยัง

ปุจฉา เขาจะจ้างมือปืนมาฆ่า  เขาขู่เข็ญให้หนี  ว่าขืนไม่หนีต้องตาย  มันเป็นยังไงคะหลวงปู่  มันจะตายเพราะเขาจริงๆหรือคะ
วิสัชนา บ่เป็นหยัง  ถ้าไหว้พระ  สวดมนต์ภาวนาอยู่  บ่เป็นหยัง  เขาขู่...นานๆมันกะจืดจางไปเอง

ปุจฉา โยมผู้หญิงเคยไปภาวนาที่วัด  แต่เกิดกลัวผีเพราะที่วัดเป็นป่าช้า  มีการเผาศพเป็นประจำ  เลยมากราบเรียนหลวงปู่ตรงๆหนูกลัวผีเจ้าค่ะหลวงปู่  หลวงปู่มีคาถากันผีไหมเจ้าคะ  ขอให้หนูด้วย
วิสัชนา สุขัง  สุปะติ (เป็นคาถาแผ่เมตตา  นิสังสะสตตะปาโฐ  คาถาเต็มบท  สุขัง  สุปะติ  สุขัง  ปฏิพุชฌะติ  นะปาปะกัง  สุปินัง  ปัสสะติฯ มนุสสานัง  ปิโย  โหติ  อะมะนุสสานัง  ปิโย  โหติ)

ปุจฉา หลวงปู่เจ้าคะ  ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์  ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีก
วิสัชนา ไปบวช

ปุจฉา หลวงปู่ครับ  เพื่อมันแกล้งนินทาว่าร้ายผมต่างๆนานา  ทำอย่างไรดีครับ
วิสัชนา บ่ต้องสนใจ

ปุจฉา มันอดไม่ได้นี่ครับ
วิสัชนา แผ่เมตตา

ปุจฉา หลวงปู่เจ้าคะ  พวกเพื่อนฝูงหนูเขาร่ำรวยมีเงินกันทั้งนั้น  ทำยังไงหนุถึงจะรวยอย่างเขากันบ้างล่ะเจ้าคะ
วิสัชนา ทำงาน

ปุจฉา (ผู้ถามนิ่งไป  คงจะคิดตามหลวงปู่ไม่ค่อยทัน  ครั้นแล้วเธอก็ถามซ้ำอีกอย่างไม่ค่อยจะแน่ใจ) ทำงานแล้วจะรวยแน่นะเจ้าคะ
วิสัชนา ทำบุญด้วย

ปุจฉา หลวงปู่เจ้าคะพวกเราเคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่กันมากที่สุด  อยากบำเพ็ญบุญ  ทำกุศลถวายหลวงปู่เท่าใดก็ไม่อิ่ม  หลวงปู่บำเพ็ญบารมีทำบุญอะไรไว้ในชาติก่อนเจ้าคะจึงได้บวชมาเป็นหลวงปู่  ให้พวกเราได้กราบไหว้เคารพบูชาอย่างนี้
วิสัชนา ไปธาตุพนม  สร้างธาตุพนม  ไปกับพ่อเชียงหมุน (ชาติก่อนซึ่งเป็นสหายกัน) ช่วยกันสร้างธาตุพนมเอาเงิน ๕๐ สตางค์กับผ้าขาววาหนึ่งเอาไปทานกับเพิ่น

ปุจฉา หลวงปู่ทำบุญแล้วอธิษฐานหรือเปล่าเจ้าคะ  อธิษฐานว่าอย่างไร  ตอนให้ทานเงิน ๕๐ สตางค์
วิสัชนา อธิษฐานว่าให้ได้บวช  ให้พ้นทุกข์ว่าอย่างนี้แหละ

ปุจฉา เงิน ๕๐ สตางค์สมัยโน้นคงจะมากนะหลวงปู่
วิสัชนา มากอยู่

ปุจฉา สร้างตั้งแต่ทีแรกเลยหรือคะหลวงปู่
วิสัชนา อือ...

..............................................................................................................................

 

 

 

06 เมษายน 2550
เวลา 10:57 น. [A-201]

เชิญแสดงความเห็นในประเด็นนี้ | อ่านบทความครั้งก่อน

bookmarkความเห็นของผู้อ่าน...   

[C-329] ความเห็นของ: เก๋ เมืองเลย
เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2558, 15:24 น.

เคยบวชเป็นสามเณร เคยนวดถวายท่านท่านเมตตามาก เรื่องอิทธิฤิทธิ์ปาฏิหารนั้นได้ฟังจากครูบาอาจารย์ รุ่นใหญ่ บางท่านก็อยู่ร่วมเหตุการด้วย อัศจรรย์ จริงๆ สมกับที่หลวงปู่มั่นปรารถไว้ ว่าท่านเป็นพระอภิญญา คือ สามารถแสดงฤทธิ์ได้ หูทิพย์ ตาทิพ ระลึกชาติได้ รู้ความคิดของคนได้

[C-248] ความเห็นของ:
เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2555, 08:02 น.

กราบหลวงปู่ครับ

[C-188] ความเห็นของ: สาวชุมแพ
เมื่อวันที่ : 04 ม.ค. 2554, 21:00 น.

เคยไปกราบหลวงปู่ชอบกับพ่อแม่หลายครั้ง ตอนอายุสิบกว่าๆ (ตอนนี้32ปี)ตอนนั้นท่านนั้งรถเข็น พ่อเคยไปเข็นรถให้ท่านด้วย
ยังสลึกถึงท่านเสมอ

[C-131] ความเห็นของ: ภาพตะวัน khonkaen
เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2553, 16:01 น.

หลวงปู่เป็นพระสุปฎิปันโน ไปนิพพานแล้วจ๊ะ
เราเคารพหลวงปู่มากเหมือนกัน ไม่เคยได้ไปคาราวะ
หลวงปู่เลยทั้งที่อยากจะไปกราบท่านมากๆ ได้แต่อ่าน
หนังสือเล่มหนาๆของท่านซ้ำไปมาหลายๆเที่ยวโดยเฉพาะตอน
พญานาคที่ในน้ำตกไนแองการ่าที่มีเยอะมาก ทึ่งจริงๆค่ะ

ขออนุโมทนาบุญ... .
กับทุกท่านที่ได้ทำบุญและอุปฐากหลวงปู่ทุกท่านค่ะ...สาธุ

[C-119] ความเห็นของ: ลูกศิษย์ท่านค่ะ คนบ้านโคกมนเด้อ
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2552, 21:53 น.

ดิฉ้นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบค่ะ ไปถวายจังหันท่านแทบทุกวันค่ะ ตอนนี้ฉันมาทำงานกรุงเทพ เวลาท้อแท้จะนึกถึงท่านก็เหมือนปาฏิหาร ถ้านึกถึงท่านทีไรก็ประสบความสำเร็จตลอดค่ะ กลับไปบ้านก็ไปกราบท่านทุกครั้ง

[C-115] ความเห็นของ: ลูก หลานหลวงปู่ชอบ
เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2552, 14:06 น.

ผมเป็นชาวโคกมนได้รับใช้หลวงปู่ตั้งแต่เด็กผลแห่งบารมีหลวงปู่ทำให้ผมมีหน้าที่การงานทำ ทั้งที่ผมไม่ใช่คนเก่งครับ...ฉนั้นการทำบุญทำทานจะส่งผลดีถึงผู้กระทำนั้นครับ จงทำดี จงทำดี

[C-111] ความเห็นของ: จิตตสังวโร
เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2552, 07:47 น.

หลวงปู่ เป็นพระเถระที่รักสันโดษมากครับ ผมพบท่านตั้งแต่ตอนเด็กๆ พ่อพาไปกราบ ธรรมะอันใดที่ออกจากองค์ท่าน ล้วนเป็นธรรมอันประเสริฐ ถ้าใครไม่เชื่อลองหัดภาวะนาดูครับ ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วจะอัศจรรย์ที่สุด สาธุ

[C-87] ความเห็นของ: ผู้เลื่อมใสศรัทธา
เมื่อวันที่ : 08 พ.ย. 2550, 21:58 น.

ศรัทธามากค่ะ เคยทำรายงานแล้วได้อ่านหนังสือของท่าน ชอบมากค่ะ ได้รู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้น และเริ่มชอบทำสมาธิ

[C-86] ความเห็นของ:
เมื่อวันที่ : 08 พ.ย. 2550, 21:54 น.

สวัสดีค่ะ ศรัทธาหลวงปู่ชอบมากๆค่ะ

ธ ร ร ม ส ว น ะ
contact us : webmaster@dhammasavana.or.th