formumandme.com  
19 ธันวาคม 2552

 

 

กำหนดการ

งานบุญมหามงคลอายุวัฑฒนกาล ๑๐๐ ปี

ขององค์หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ

ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๖ - ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ 
 

pic_no_1227_zjrm_rs1_1366.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic_no_1228__100jam.png

 

 

pic_no_1229_SPACE.JPG

 

 

วันศุกร์ ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล)

 

 

ลงทะเบียนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี

 

เวลา ๑๓.๓๙ น.

ทำพิธีบวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ โดยพระครูจันทรวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง-ดงหลวง (ธ) – สมาทานสิ้นเพลา ๑ วัน ๑ คืน

 

เวลา ๑๖.๐๐ น.

พร้อมกันที่ศาลา

 

เวลา ๑๖.๑๘ น.      

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสมาถึง เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะขึ้นไปสักการะบรมสารีริกธาตุ บนชั้นสองพระเจดีย์บู่ทองกิตติ

 

เวลา ๑๖.๓๐ น.      

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่บริเวณศาลา

 

เวลา ๑๖.๓๕ น.

พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทางศาสนา อาราธนาศีล รับสรณะและรับสมาทานศีล ประธานสงฆ์ให้สรณะให้ศีล อาราธนาพระปริตรมงคล เจริญพระพุทธมนต์

 

เวลา ๑๗.๔๕ น.      

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวสัมโมทนียคาถา พระเถระแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ถวายไทยธรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี.... พระภิกษุ สามเณร อนุโมทนาให้พร

 

เวลา ๑๙.๑๕ น.

แสดงพระธรรมเทศนา อบรมจิตภาวนา โดยพระเถระครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน

 

เวลา ๒๐.๔๕ น.

แสดงพระธรรมเทศนา อบรมจิตภาวนา โดยพระเถระ    ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน

 

เวลา ๒๑.๐๔ น.

พระภิกษุ สามเณร คณะคุณแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดสาธยายธรรมมหาสมัยสูตร พุทธชัยมงคลคาถาพาหุง มงคลจักรวาล ชัยใหญ่  อิติปิโส ๑๐๘

 

วันเสาร์ ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

       (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล )

 

เวลา ๐๗.๐๐ น.

พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต ๒ สาย ในบริเวณงาน

 

เวลา ๐๘.๓๐ น.

      - ถวายภัตตาหาร

      - ถวายจตุปัจจัยพระมหาเถระ (เป็นกรณีพิเศษ)

      - พระภิกษุ สามเณร อนุโมทนาให้พร

      - ญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเช้า

      - ญาติโยมรับประทานอาหาร

      - เสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมงานบุญมหามงคลอายุวัฑฒนากาล ๑๐๐ ปี ของ องค์หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

หมายเหตุ :    

                 ๑. ญาติโยมควรนำเครื่องนอนมาเอง เช่น - เต็นท์ ถุงนอน

๒.    ทุกท่านสามารถร่วมบุญบูชาองค์หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ ได้โดย

                       ๒.๑ ธนาณัติหรือ Draft ในนาม พระพวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว)

เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี

จ.มุกดาหาร ๔๙๑๑๐

                       ๒.๒ โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาคำชะอี

เลขที่  ๔๓๖ - ๐ - ๑๔๙๙๐ – ๕

ชื่อบัญชี พระอธิการจาม  มหาปุญโญ

                       ๒.๓ ร่วมบุญบริจาคโดยตรงที่วัด โดยใส่ลงในตู้บริจาคเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมงานสถานที่, หนังสือธรรมประวัติ ตลอดจนจตุปัจจัยไทยธรรมเพื่อถวายพระภิกษุสามเณรในวันงาน

 

       ๓.    ท่านที่มีความประสงค์ที่จะตั้งโรงทาน หรือร่วมบุญในกิจกรรมอื่นๆ ขออนุโมทนาสาธุ ในกุศลเจตนาของทุกท่าน โปรดติดต่อล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่...           

                                              พระอาจารย์จำลอง (๐๘ - ๐๑๙๐ - ๐๑๑๓)

                                              คุณมุก               (๐๘ - ๙๗๑๓  - ๒๒๔๑)

 แผนที่ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร

คำเตือน :  หลวงปู่จาม ท่านไม่เคยสร้างวัตถุมงคล อย่าหลงเชื่อ ผู้แอบอ้าง

 

 

 pic_no_1230__SPACE.JPG 

pic_no_1231__SPACE.JPG
  
pic_no_1232__100Jam.gif
 
pic_no_1233__SPACE.JPG

ด้วยความปรารถนาดี... ลูกศิษย์พระ
เขียนเมื่อ : 01:50 น. [A-736]

อ่านคำทักทายครั้งก่อน

articleบทความที่น่าสนใจล่าสุด....   

บทความเรื่อง : [A-870] เสียง ทำวัตรเย็น [read:1863]
วันที่ : 16 มิ.ย. 2555, 00:33 น.

(รูปภาพ) บทสวด ทำวัตรเย็น 16. นมัสการพระรัตนตรัย.mp3...........(OBJECT) 17. ปุพพะภาคะนะมะการะ.mp3..........(OBJECT) 18. พุทธานุสสะติ.mp3...................(OBJECT) 19. พุทธาภิคค ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-860] เสียง ทำวัตรเช้า [read:2123]
วันที่ : 17 พ.ค. 2555, 20:50 น.

(รูปภาพ) หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร เสียง ทำวัตรเช้า 01. บูชาพระรัตนตรัย.mp3 (OBJECT) 02. นมัสการพระรัตนตรัย.mp3 (OBJECT) 03. ปุพพะภาคะนะมะการะ.mp3 ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-858] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 6 ) [read:1561]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 04:09 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 6) ๔๓. อ่านจิตดูจิตเป็นนามธรรม  เขียนหนังสือ  อ่านหนังสือ  เป็นรูปธรรม  นามธรรม  อาศัย  รูปธรรมแสดงออก  เหมือนการปฏิบัติอาศัยปริยัติ  แม้ปริยัติก็อาศัยปฏิบัติกรั่น ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-857] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 5) [read:1185]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 04:01 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 5) ในขณะบำเพ็ญตนอยู่นี้ตัวเราเองคือใจ  -๑-  และความมั่นคงในอุดมคติคือจุดมุ่งหมาย  -๑-  ๒  ประการนี้แลที่จักเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการมุ่งตนสู่ความสงบ  ความสงบสุข ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-856] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 4) [read:1390]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:56 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 4) หรือผู้มีความรัก  มีคนรัก   เรื่องของกามราคนี้ติดใจกันทุกราย  หลงแล้วติดแล้วถอนได้ยาก บาดตาบาดใจ  ปั่นป่วนชวนเมา  เพราะมันคือกาม  เรื่องกามนี้ตัวต้องคุ้มครองตัว ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-855] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 3) [read:1199]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:51 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 3) สมถะกับวิปัสสนาเหมือนอย่างคนๆ เดียวกันแต่เป็นเด็กแต่มาคราวนี้เป็นผู้ใหญ่  เป็นทั้งเอกเทศและเป็นทั้งเอกภาพสัมพันธ์  เหตุเพราะว่าเราได้ฝึกหัดไปพร้อมๆ กัน  เพราะมั ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-854] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 2) [read:1203]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:33 น.

(รูปภาพ)เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 2) ศรัทธามากเชื่อง่าย  สมาธิมากติดสงบ  วิริยะมากเมาทำ  ปัญญามากฟุ้งซ่านง่าย  สติสัมปชัญญะเป็นเหมือนเครื่องคั้นกรองแล้วรวมเข้าด้วยกัน  ในพละธรรมทั้ง ๕  ;  ในอินทรีย ... ... [อ่านต่อ...]

บทความเรื่อง : [A-853] เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 1) [read:1294]
วันที่ : 13 ต.ค. 2554, 03:28 น.

เส้นทางแห่งสมณะ (ตอนที่ 1) (รูปภาพ) ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  อยู่รุกขมูลสายลำห้วยปลายบังอี่  บ้านห้วยแดง  อ.กุฉินารายณ์  ได้รถยนต์ของโยมอวยชัย  กล้าหาญมาส่ง  ได้เด็กน้อยช่วยส่งเสบียงกรัง  :  เจตริน ... ... [อ่านต่อ...]

บทความทั้งหมดใน ห้องสมุดธรรมสวนะ กดที่นี่

bookmarkแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ...   

จำนวน WebLink ในฐานข้อมูล 60 เรคคอร์ด
ระบบสุ่มมาแสดง ณ ที่นี้ จำนวน 5 รายการ ดูทั้งหมด คลิกที่นี่ !

ฟังธรรม.com : โหลดเพลง คลิปวีดีโอ การ์ตู
ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแพร่ธรรมะ เราได้รวบรวมสื่อธรรมะดี ๆ ที่เป็นสัมมาทิฐิ ให้ทุกท่านได้ download กันตามอัธยาศัย
ข้าวใจดอทคอม
ข้าวจานน้อยของจิตใจ ทางเลือกหนึ่งในการเสนอทางออกของปัญหา สร้างมุมมองใหม่ๆให้ชีวิต ให้ข้อคิดดีๆทางพุทธศาสนา
สำนักจุฬาราชมนตรี
สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ปลาทอง ธรรมะ
สนทนาธรรม ประวัติและภาพถ่าย เกจิชื่อดัง
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์
เว็บไซท์ของคณะสงฆ์ตำบลสุขไพบูลย์เสิงสาง
ธ ร ร ม ส ว น ะ
contact us : webmaster@dhammasavana.or.th